Informacje o projekcie

 

 

 

 

Program Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brańszczyk jako narzędzia ochrony środowiska naturalnego”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Brańszczyk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Wartość projektu: 29 449,99 zł

Wartość dofinansowania: 24 650 zł

Rok realizacji projektu: 2014 - 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Created by Diamond Studio Webdesign