Fotowoltaika

 

DLA KOGO MODUŁY FOTOWOLTAICZNE?

Każdy, kto chce chronić naszą planetę i jednocześnie uniezależnić się w pewnym stopniu od lokalnego dostawcy energii elektrycznej powinien zainteresować się fotowoltaiką. Jest to energia pochodząca ze słońca a jej przetworzenie jest bezpieczne i nie szkodzi środowisku.

JAK MONTOWAĆ TAKIE PANELE?

Panele fotowoltaiczne możemy montować na dachach budynków jak i na ich elewacjach, oprócz tego można montować moduły na ziemi. Jedynym wymogiem, jaki muszą spełniać moduły w fazie koncepcji jest nachylenie w stosunku do płaszczyzny ziemi wynoszące w naszym kraju w zależności od szerokości geograficznej od 35 do 36 stopni.

CO Z ENERGIĄ PRODUKOWANĄ? CZY TO MI SIĘ OPŁACI?

Żywotność modułów fotowoltaicznych jest szacowana na 25 lat jednak ona zależy od technologii wykonania paneli fotowoltaicznych. Tak samo należy spojrzeć na kwestię sprawności. W zależności od rodzaju wybranego modułu sprawność sięga do 15 %. Jest to nie wiele , jednak według doniesień dość istotny wpływ na opłacalność instalacji będą miały dopłaty rządowe wg nowej ustawy OZE, nad która obecnie rząd pracuje. Szacuje się, że inwestycje będą się zwracały i przynosiły zysk.

JAKIE SĄ OGANICZENIA FOTOWOLTAIKI?

Ograniczeniem jest powierzchnia, na której chcemy moduły fotowoltaiczne zamontować oraz jej charakterystyka. Przez słowo charakterystyka rozumiemy właściwości terenu, na której planujemy inwestycje zrealizować. Istotnym problem może być nawet częściowe zacienienie gdyż wtedy przy niektórych połączniach moduł będzie energię absorbował, co znacznie obniża jego sprawność oraz sprawność całego zainstalowanego systemu.

ILE KOSZTUJE TAKA INSTALACJA?

Ceny instalacji fotowoltaicznych są zróżnicowane. Cena zależy od rodzaju modułu fotowoltaicznego, jego producenta oraz technologii wykonania. Na cenę ma wpływ rodzaj instalacji tzn. czy instalacja będzie autonomiczna, podłączona do sieci czy też hybrydowa. Każda z nich ma podzespoły, które decydują o cenie systemu. Polecamy w tym przypadku spotkanie się z producentem bądź firmą, która takie instalacje montuje, aby dobrać i zoptymalizować całość instalacji do własnych potrzeb. Centrum Doradztwa Energetycznego sp.z.o.o takie usługi oferuje, zapraszamy.

JAKIE SĄ TYPY INSTALACJI?

Wyróżniamy trzy typy instalacji:

  •  Autonomiczna (off grid) – produkcja energii elektrycznej na użytek własny.
  • On grid –produkcja energii w całości do sieci – sprzedaż energii.
  • Hybrydowa – połączenie wyżej wymienionych. Głównie zasila budynek jednak nadwyżki są kierowane do sieci.

INSTALACJA AUTONOMICZNA, CO WCHODZI W JEJ SKŁAD?

Instalacja autonomiczna jest instalacją na użytek własny, nie ma podłączenia do sieci. W skład takiej instalacji wchodzą:

  • Moduły fotowoltaiczne – zamieniają energię promieniowania słonecznego na energią prądu elektrycznego.
  • Inwerter – przekształtnik prądu stałego produkowanego w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zgodnych z prądem sieci elektroenergetycznej.
  • Bateria akumulatorów  - służy do magazynowania energii wyprodukowanej.
  • Regulator ładowania – odpowiada za kontrolę ładowania i rozładowywania akumulatorów.

 

JAK POŁĄCZYĆ MODUŁY ?

Moduły fotowoltaiczne możemy łączyć na dwa sposoby:

  • Szeregowo- powstaje na wskutek połączenia  (+) jednego modułu z (-) drugiego modułu. Napięcia połączonych w ten sposób modułów sumują się.
  • Równolegle – powstaje na skutek połączenia (+) jednego modułu z (+) drugiego modułu oraz (-) z (-). Prądy połączonych w ten sposób modułów sumują się.

ILE MODUŁÓW MOŻNA POŁĄCZYĆ ?

W tym zakresie nie ma ograniczeń. Moduły fotowoltaiczne  mogą być łączone ze sobą w praktycznie dowolnej ilości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Created by Diamond Studio Webdesign